Om vores aktiviteter


FucoSan på Week of Health and INNovation 2018

© Daniel Laufs

19.10.2018 – Projektpartner Daniel Laufs fra Christian-Albrechts-Universität i Kiel præsenterede FucoSan-projektet på WHINN 2018 i Odense. Den internationale konference for sundhedsteknologi og -innovation henvender sig til repræsentanter inden for forskning, erhverv, uddannelse og politik. Der var altså mange muligheder for en tværfaglig udvikling af en dansk-tysk værdikæde omkring fucoidaner.


Erhvervsprojekt ved Syddansk Universitet Sønderborg med Studerende

© Daniel Laufs

18.10.2018 – Ved SDU Sønderborg har de ingeniørstuderende deltaget i et erhvervsprojekt, der er organiseret af Ferran Giones, adjunkt ved Technology Entrepreneurship and Innovation. De studerende blev tildelt rollen som ny projektpartner for FucoSan. De fik til opgave at finde eksisterende patenter med fucoidaner og derefter at udvikle et innovativt økosystem til FucoSan-teknologien og deres forskellige anvendelsesmuligheder. Afslutningsvis skulle "virksomhedslederne" præsentere resultatet af deres forskning og svare på spørgsmålet: „Mener I, at det er et lovende marked?“


Fra laboratorium til praksis – udnyttelse af konvergerende teknologier

© Daniel Laufs

04.10.2018 - Hvilke er de væsentlige faktorer, når det gælder om at bringe innovative, tværfaglige teknologier og løsninger fra laboratoriet ud på markedet og at udvikle nye anvendelsesområder? På International Conference of Engineering 2018 i Stuttgart svarede FucoSan-projektpartner Daniel Laufs, der er professor ved fakultetet Teknologimanagement ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel, på dette spørgsmål. Ved at bruge FucoSan-projektet som eksempel viste Daniel Laufs, hvordan man ved hjælp af patent- og netværksanalysen samt feltforskning kan analysere sammenkoblingen af konvergerende teknologier for at styrke reelle innovationsøkosystemer. Hos FucoSan kan der blandt andet åbne sig helt nye anvendelsesområder og markedsføringsmuligheder på det lægelige område. Her er der også brug for formidlere. De skal spille en afgørende rolle, når nye teknologier fra grundforskningen skal overføres til anvendelsesorienteret videreudvikling og derfra til konkret anvendelse og praksis. Efter denne konference følger nu en fagpublikation om emnet.


Mikroalger til foder, fødevarer m. m.

© Daniel Laufs

07.09.2018 - Forskerne er først lige begyndt at finde ud af, hvad mikroalger kan bruges til: Torsdag, den 20.9.2019 holder professor Søren Laurentius Nielsen fra Roskilde Universitet et foredrag om sine resultater inden for produktion og anvendelse af biomassen fra mikroalger. I et nyligt afsluttet projekt har Søren Laurentius Nielsen arbejdet med at forbedre og industrialisere produktionen af levende fiskefoder på basis af små krebsdyr. Til det formål har han i et kontrolleret miljø i industriel målestok rekonstrueret en naturlig fødekæde fra mikroalger over krebsdyr til fisk. På grund af de mange anvendelsesmuligheder henvender foredraget sig til et bredt publikum.
Søren Laurentius Nielsen er medlem af FucoSans rådgivende projektudvalg. Projektpartnerne har inviteret ham for også selv at få større viden til deres arbejde. Projektkoordinator prof. dr. Alexa Klettner siger: "Med professor Nielsen har vi fået en af de bedste eksperter her til Kiel. Mikroalgernes bestanddele kan være meget interessante til mange forskellige formål, også inden for helsesektoren."
Foredraget finder sted torsdag, den 20.9.2018 kl. 17 i auditoriet i UKSH-Augenklinik, Hegewischstr. 2, 24105 Kiel.


Mere end kun en plante fra havet – alger som lægemiddel og kosmetik

06.09.2018 - Alger – hvad får det dig til at tænke på? Et vagt minde om den sidste ferie ved Østersøen eller besøget i en sushirestaurant for alt for længe siden? Den velkendte havplante byder på mere, end de fleste ved. Læs mere i Interreg-nyhedsbrevete


Præsentation af FucoSan på “Blue Biotechnology in Baltic Sea Region"

© Daniel Laufs

01.08.2018 - Det er vigtigt for konferencen „Blue Biotechnology in Baltic Sea Region" at opbygge et netværk af brugere og udviklere af den „blå bioteknologi“. FucoSan vil her blive præsenteret i en plakat-præsentation og kan på den måde knytte flere kontakter i Østersøregionen. Konferencen organiseres af projektet „Baltic Blue Biotech Alliance“, der igen støttes af Interreg Baltic Sea Region. Fra 22. til 24. august diskuterer ca. 120 forskere og erhvervsfolk i Greifswald emnet forskning inden for „blå teknologi“.
Flere oplysninger om konferencen:
www.balticbluealliance-conference.eu


Erfaringsudveksling blandt juniorforskerne

20.07.2018 - For effektivt at kunne opnå det fælles mål, nemlig karakteriseringen af fucoidanerne, mødtes fire af de ph.d.-studerende fra projektpartnerne Christian-Albrechts-Universität og universitetshospitalet Slesvig-Holsten den 19. juli 2018 i Kiel.
Den nye forskergeneration udvekslede erfaringer, diskuterede den videnskabelige problemstilling og afstemte deres fremtidige arbejdsprocesser med hinanden. Dette første møde skal efterfølges af møder hver anden måned.


Der er frembragt mange ekstrakter og identificeret mange egenskaber

© Daniel Laufs

02.06.2018 - På partnernes møde den 31. maj i Kiel kunne forskerne udveksle første erfaringer i forbindelse med karakteriseringen af fucoidanerne.
Projektpartnerne producerede allerede mange ekstrakter fra de første batches af forskellige algesorter, som projektpartneren CRM havde stillet til rådighed. Fucoidanerne fra de seks anvendte arter har forskellige egenskaber. Afhængigt af oprindelse, molekylestørrelse og endda testsystem kan fucoidaner endda opnå modsatrettede virkninger. Derfor er det absolut nødvendigt at rense dem og karakterisere dem præcist. Således bestemmer partnerne parametre som sulfateringsgrad, proteinindhold, monosaccharidsammensætning og molekylemasse. I det næste trin frembringer partnerne flere algeekstrakter for at producere større mængder fucoidaner og verificere resultaterne.


Det rådgivende projektudvalg giver gode råd om netværksmuligheder

© Daniel Laufs

02.06.2018 - Den 1. juni mødtes det rådgivende projektudvalg for første gang. Medlemmerne i konsulentgruppen roste projektets meget systematiske og omfattende tilgang. Desuden gav de værdifulde oplysninger om netværksmuligheder og projektpartnernes videre fremgangsmåde. I diskussionen blev det tydeligt, at FucoSan-partnerne navnlig til produktion af medicinske produkter har brug for partnere fra erhvervslivet. Bagerste række fra venstre til højre:

  • Wolfgang-Dieter Glanz, Bundesverband Aquakultur e.V.
  • Dr. Per Spindler, Biopeople
  • Efthalia Arvaniti, PhD, SUBMARINER Network for Blue Growth
  • Dr. Kristin Krüger, Fraunhofer Einrichtung für Marine Biotechnologie
    Forreste række:
  • Ass. Prof. Søren Laurentius Nielsen, PhD, Roskilde University
  • Claire Hellio, European Society for Marine Biotechnology
  • Dr. Imke Schneemann, Life Science Nord Management om netværksmuligheder

For varm – alger skal høstes

© Daniel Laufs

22.05.2018 - Den varmeste april siden vejrmålingernes start har også fået vandtemperaturen til at stige tidligt på året. Nogle brunalger kan ikke holde til denne varme, de foretrækker køligere vand, fordi de oprindeligt stammer fra Nordatlanten. I de køligere vintermåneder er der i vandet desuden tilstrækkeligt med næringsstoffer, der er vigtige til algevæksten.

Derfor skal projektpartner og biolog Verena Sandow fra CRM nu i utide høste den sukkertang (Saccharina latissima), som hun dyrker i en algefarm, og flytte den til beholdere. For at gøre det, er hun sejlet ud i Kielerfjorden med høstbåden og har klippet 3 kg friske blade af. "Vi blev nødt til at hente algerne ind, fordi de er vant til lavere temperaturer. Ellers ville de holde op med at vokse og desuden blive overgroet af trævlede alger og muslingelarver, der forekommer i stort tal i denne varme."
Nu svømmer de i vandbeholdere hos CRM og venter på, at de videreforarbejdes til karakteriseringen.

 

Bæredygtige processer til udvinding af brunalger i Østersøen

CRM driver en havalge- og muslingefarm (sukkertang - Saccharina latissima, blåmusling - Mytilus edulis) i Kiel Fjord, som følger princippet om den såkaldte Integrated Mutitrophic Aquaculture (IMTA). Ideen med IMTA består i at udnytte synergien i den fælles kultivering af organismer og således ikke blot at tilstræbe en aflastning af økosystemet, men også en stigning og stabilisering af produktionen. Herved danner regionalitet, valg af egnede kystområder og (hjemlige) arter, værdiskabelse gennem brugen af teknologi og knowhow sammen med en forbrugerorienteret produktdiversificering ledetrådene for disse forretningsmæssige udviklinger.


FucoSan partner i Rusland

© Daniel Laufs

28.05.2018 - Projektkoordinator Professor Alexa Klettner blev inviteret til Makula rundbord i Rostov ved Don, Rusland for at præsentere FucoSan-projektet. Den prestigefyldte Eye Clinic Interyuna havde samlet internationale eksperter fra 18. til 20. maj for at diskutere makulære patologi og helbredelsesmetoder. Foredrag af professor Klettner udløste en meget positiv feedback og en livlig diskussion om brugen af fucoidans i oftalmologi.


Forskningsseminar ”Applied Innovation Research zu maritimen Ressourcen”

© Daniel Laufs

05.01.2018 - Professor Carsten Schultz og Daniel Laufs, M.Sc., projektpartner fra Christian-Albrechts-Universität i Kiel, udbyder i vintersemesteret et seminar, hvor der vil blive udført patentanalyser som ser på og fortolker de langsigtede teknologiske og markedsmæssige udviklingsmulighede. Hovedtemaet er den bæredygtige udnyttelse af maritime ressourcer i Østersøen. Med oceanBasis er endnu en FucoSan-partner blevet involveret, som kommer med input til anvendelsesområdet for kosmetiske produkter.
Til seminarbeskrivelsen (på tysk)


Videnskabelig vidensdeling om Fucoidan i Bodø, Norge

© Ferran Giones

13.12.2017 - Juniorprofessor Ferran Giones (SDU) har præsenteret FucoSan for norske forskere, som har undersøgt de fordøjelsesfremmende virkninger af Fucoidan hos dyr. Eksperterne delte deres forskningsarbejde med hinanden og diskuterede blandt andet mulighederne for ekstraktion af de aktive stoffer, da FucoSan-partnerne er i besiddelse af komplementerende ekspertise. Endvidere opstod de første overvejelser om et Fucoidan-netværk i de nordiske lande.


Foredrag om FucoSan i Vietnam

06.12.2017 - Ved det andet internationale symposium for marine enzymer og polysakkarider i Vietnam præsenterede Maria Mikkelsen (Danmarks Tekniske Universitet) FucoSan-projektet. På konferencen blev de seneste resultater inden for den videnskabelige og kliniske forskning i enzymer og polysakkarider af marin oprindelse diskuteret.


Officiel Projektlogoet er valgt

27.11.2017 - Projektet FucoSan har nu et officielt logo. Projektpartnerne har besluttet sig for et varemærke, der ud over projektnavnet viser en brunalge og dens habitat, vandet.
Projektets akronym består af to dele: "Fuco" står for Fucoidan, det aktive stof fra brunalgen der skal undersøges. "San" står for dens sundhedsfremmende egenskaber.


Diskussion af metoder til ekstraktion

20.10.2017 - Projektpartnerne mødtes til det første fælles projektmøde i Odense og diskuterede status og den videre procedure for de enkelte arbejdspakker. Anskaffelsen af brunalger og ekstraktionen af Fucoidan er et centralt tema og forudsætningen for projektets succes.


Marine Drugs - Fucoidan i en videnskabelig publikation

20.06.2017 - Fagtidsskriftet Marine Drugs udgiver en artikel af FucoSan-partnerne fra Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Experimentelle Unfallchirurgie. Teamet af prof. Sabine Fuchs har undersøgt egenskaberne af fucoidans og ser potentielle anvendelser til begrænsning af angiogenese, f.eks. i osteosarkom.

 

Download: http://www.mdpi.com/1660-3397/15/6/186


Startskuddet til det tysk-danske samarbejde

17.05.2017 - På det første officielle projektmøde blev startskuddet givet: Omkring 50 projektpartnere fra otte forskningsinstitutioner og virksomheder fra Tyskland og Danmark vil igennem 36 måneder arbejde sammen. Deres fælles mål: at udvinde og analysere Fucoidan fra brunalger som grundlag for lægemidler og kosmetik.


FucoSan – Sundhed fra havet modtager Interreg-støttemidler

14.12.2016 - Interreg-udvalget mødtes i Sorø, Danmark, og godkendte FucoSan-projektansøgningen. Interreg-programmet Deutschland-Danmark støtter projektet med ca. 2,2 millioner euro i løbet af de næste tre år.