Initiativer

Projektideer

  • Arbejdstitel: "Bioaktive polysaccharider fra mikroalger"
    Udviklingsleder: Søren Achim Nielsen, Roskilde Universitet
  • Arbejdstitel: "Organisatorisk projekt: et bæredygtigt FucoSan-netværk"
    Udviklingsleder: Alexa Klettner, Universitetsmedicinske Center Slesvig-Holsten
  • Arbejdstitel: "HealthSea - Exploitation of macroalgae for food and food supplements" (ZIM-Netzwerk)
    Development lead: Alexa Klettner, University Medical Center Schleswig-Holstein