Projekt

Fucoidaner er en kompleks gruppe af sulfaterede polysakkarider, der findes i brunalger. På grund af deres omfattende biologiske aktiviteter anses de i stigende grad som lovende kandidater til anvendelser inden for områderne wellness og sundhed. Brunalger forekommer også i Østersøen, men indtil nu har kendskabet til indholdet og sammensætningen af deres fucoidaner været beskedent. Selvom der i de seneste 20 år er forsket intensivt i fucoidan, er der indtil nu videre kun få fucoidan-produkter og endnu ingen lægemidler på markedet. 


Organisations- og forretningsmodeller

I forbindelse med projektet udvikles der forretningsmodeller til vidensdatabasen og produkterne samt en teknologiplan. Der er desuden planlagt et koncept til opbygning af en værdikæde til anvendelse af Fucoidan.

Indsamling og dyrkning af alger

Brunalgens egenskaber afhænger af forskellige faktorer, så som placering, miljøforhold og høsttidspunkt. Hvilke alger egner sig bedst? Hvordan kan de indsamles på en bæredygtig og samtidig økonomisk rentabel måde? Disse spørgsmål søger projektpartnerne også svar på. Forsyningskilderne er: Egen dyrkning, naturlige bestande, indkøb af miljøvenligt høstede alger.

Ekstraktion af indholdsstoffer og karakterisering

Fucoidan skal på en standardireset måde ekstraheres fra brunalgen, karakteriseres kemisk og undersøges for dets bioaktivitet. Testresultaterne skal dokumenteres i en fælles vidensdatabase. Databasen skal bruges til at identificere de fucoidaner, som pilotprodukterne skal produceres af.

Pilotudvikling til medicin- og kosmetikprodukter

De mest lovende fucoidan-kandidater vil blive udvalgt og undersøgt i forbindelse med områderne:

  • Aldersrelateret makuladegeneration (AMD, hovedårsagen til blindhed)
  • Vævsteknologi (”Tissue engineering”)
  • Kosmetik