Danmarks Tekniske Universitet

Institut for kemisk og biokemisk procesteknik, Lyngby

Enzymteknologigruppen på instituttet for Institut for Bioteknologi og Biomedicin på DTU er et af Europas førende forskningsinstitutter indenfor havalgers kulhydratkemi og enzymatisk modificering af fucoidan, og vi er blandt de første, der har rapporteret om in vitro kræftmodbyggende aktiviteter og in vivo immunitetsstimulerende virkninger af fucoidan. Teamet har ekspertise i analyse af havalgers kulhydratsammensætning og i varsom udvinding af fucoidan. Gruppen har offentliggjort en række forskningsresultater om fucoidans struktur-funktion forhold med hensyn til bioaktivitet og den mulige brug af fucoidan i kræftterapi og endvidere til styrkelse af immunsystemet.

 

Opgaver i projektet:

  • Udvikling af processer til udvinding af fucoidan
  • Kemisk karakterisering af fucoidan
  • Levering af data til oprettelse af en fucoidan-database

 

Kontakt
Prof. Anne S. Meyer / Dr. Maria D. Mikkelsen
DTU Bioengineering, Building 221, 2800 Kgs. Lyngby
E-mail: am@dtu.dk (AM) or mdami@dtu.dk (MDM)