Coastal Research & Management oHG, Kiel

CRM er en platform for uafhængige eksperter på kyst- og havområdet. Med denne succesrige model har CRM nu i 25 år med mere end 250 undersøgelser, sagkyndige rapporter og forskningsprojekter været den mest succesfulde virksomhed inden for sit område. Som partner i netværk for akvakultur, marin bioteknologi og bæredygtig udnyttelse af havene deltager CRM aktivt i disse emners videreudvikling i Tyskland og i Europa.

Opgaver i projektet:

  • Udvikling af processer og strukturer i forhold til leveringskilder, kultivering og samling af makroalger (brunalger)
  • Regional afprøvning af fucoidanholdige algers kultivering
  • Levering af data til oprettelse af en fucoidan-database

 

Kontakt
Verena Sandow
Tiessenkai 12, 24159 Kiel
E-mail: verena.sandow@crm-online.de